สินค้าของเรา

ปั๊มสุญญกาศและปั๊มสำหรับของเหลว

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า KNF และ WELCH โดยมีสินค้าครอบคลุมตามการใช้งานประเภทต่างๆ เช่น ปั๊มสุญญากาศ, ปั๊มเก็บสารตัวอย่างในกระบวนการวิเคราะห์ก๊าซ, ปั๊มสำหรับเครื่องพิมพ์ Inkjet, ปั๊มสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์, ปั๊มสำหรับเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงปั๊มสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการอีกด้วย

ข้อต่อและวาล์ว

Compression fittings (ข้อต่อตาไก่), ข้อต่อไฮดรอลิค DN2353, ข้อต่อพลาสติกทนเคมี โดยมีสินค้าครอบคลุมตามการใช้งานต่างๆหลาย Brand อาทิ SUPERLOK SERTO EXMAR emtechnik BUENO Rastelli Raccordi

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพก๊าซ

สำหรับงานวัดและวิเคราะห์ก๊าซ รวมไปถึงระบบ CEMs สินค้า Buehler Technologies จากเยอรมัน อาทิ Gas Cooler, Gas sampling probe, Gas filter, Gas sampling pump, Gas analyzer, Nox convertor

อุปกรณ์วัดและควบคุมของไหล

อาทิ Liquid level, sensor สินค้า brand Buehler Technologies จากเยอรมัน