เพื่อให้ผู้ขายเสนอราคาได้รวดเร็วและถูกต้อง ลูกค้าควรทราบข้อมูลดังนี้

1. ชนิดของข้อต่อ เช่น ข้อต่อแบบขันอัด (ตาไก่ 1ชิ้น, ตาไก่ 2ชิ้น), ข้อต่อแบบเสียบสาย (ข้อต่อลม push-in), ข้อต่อแบบสวมเร็ว (quick connector) หรือชนิดอื่นๆ
2. วัสดุของข้อต่อ เช่น แสตนเลส, ทองเหลือง, พลาสติก (Nylon, PVDF, PTFE, PFA)

3. ลักษณะของข้อต่อ เช่น union (ข้อต่อตรง ท่อกับท่อ), male connector (ข้อต่อตรง ท่อกับเกลียวตัวผู้), elbow union (ข้องอ ท่อกับท่อ), tee union (ข้อต่อสามทาง ท่อกับท่อ)
4. ชนิดของเกลียว เช่น NPT, BSPT (R), BSPP (G), Metric (M) ซึ่งเกลียวแต่ละชนิดจะมีองศาของฟันเกลียวที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถใส่เข้าด้วยกันได้
5. ขนาดของเกลียว เช่น 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
6. ขนาดของท่อที่ใช้งาน โดยทั่วไปจะมี 2 ระบบ คือ Fractional (นิ้ว) และ Metric (มิลลิเมตร)

ทั้งนี้หากลูกค้าไม่แน่ใจลักษณะของสินค้า สามารถส่งภาพสินค้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทางผู้ขายช่วยพิจารณาให้ได้