ติดต่อเรา

บริษัท ซิสเต็มเมติค อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 24 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 47 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552121987 (สำนักงานใหญ่)
TEL : 028698866 – FAX : 028695519

ฝ่ายขาย / Sales department

0830104799

sales@systematic.co.th

ฝ่ายบัญชีการเงิน / accounting and finance department

0970694847

admin@systematic.co.th

แผนที่บริษัท

Click (Print version)


ช่องทางอื่นๆ