เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซิสเต็มเมติค อิสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต บริษัทฯดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2552 ด้วยหลักการทำงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยยึดถือการเติบโตของบริษัทฯและคู่ค้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน